Dịch vụ trồng nho làm Kinh Tế 2023-2024

Trồng nho phụ thuộc nhiều vào thời tiết, khí hậu. Nho gần đến ngày thu hoạch chỉ một cơn mưa là nho bị hư hỏng, giảm năng suất và đôi khi mất trắng.

Để giúp người trồng nho khắc phục những hạn chế trên, Thạc sĩ Phạm Văn Phước cùng cán bộ kỹ thuật Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố đã nghiên cứu “Thiết kế giàn nho mới giảm thiểu tác động của thời tiết khí hậu trong sản xuất nho tại Ninh Thuận”.

DỊCH VỤ TRỒNG NHO LÀM KINH TẾ

Mô hình thiết kế kiểu giàn nho chữ Y, được phủ bạt và màn lưới che chắn côn trùng. Khi áp dụng mô hình, hiệu quả mang lại khá rõ, cây nho giảm thiểu sự tác động của thời tiết, hạn chế sâu bệnh, thuốc bảo vệ thực vật, chất lượng quả đều, đẹp, đảm bảo tiêu chí sạch, an toàn trong sản xuất nông nghiệp, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.