Vườn Nho Xanh Ninh Thuận đang chuẩn bị thu hoạch 19/01/2024

Nho xanh Ninh Thuận là một loại trái cây đặc sản của vùng đất nắng...