Nông trại Hoàng Yến sẽ bùng cháy cùng khách thăm quan

Nông trại Hoàng Yến đã chuẩn bị gần xong. Hẹn kỳ nghỉ hè này sẽ...