Vườn nho Hạ Đen không hạt độc nhất vô nhị ở miền Tây hút hồn giới trẻ

Vườn nho Hạ Đen không hạt rộng 1.000 m 2 ở Trà Vinh thu hút...