Bất ngờ với vườn nho trĩu quả ở vùng nước mặn Cà Mau

Vườn nho trĩu quả của gia đình một nông dân ở Cà Mau đã trở...