Nông dân 9X thu trăm triệu tháng, nhờ giống nho đen không hạt

Tốt nghiệp Đại học ngành quản lý đất đai nhưng anh nông dân thế hệ...